KontoBankowe24.pl » Rodzaje kont

Rodzaje kont bankowych


Przechowywanie środków pieniężnych klientów, obok udzielania kredytów to najważniejsze zadanie każdego banku, które nie zmieniło się od setek lat.

O ile jednak jeszcze kilkadziesiąt lat temu rachunek bankowy służył jedynie do bezpiecznego przechowywania pieniędzy i ewentualnego ich pomnażania, o tyle dzisiaj konto spełnia szereg dodatkowych funkcji. Dzięki bankowości elektronicznej każdy posiadacz konta może zarządzać swoimi pieniędzmi i samodzielnie dokonywać rożnych transakcji bezgotówkowych. Banki tworząc ofertę kont bankowych na bieżąco dostosowują ją do zmian technologicznych i aktualnych potrzeb różnych grup klientów.

Różne potrzeby klientów sprawiły iż każdy bank w ofercie ma różne rodzaje kont.

Prawo bankowe

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. dokładnie wyszczególnia rodzaje rachunków bankowych, jakie mogą prowadzić banki dla swoich klientów i są to:

  • rachunki rozliczeniowe (bieżące i pomocnicze)
  • rachunki lokat terminowych
  • rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR-y, „konta osobiste„) oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
  • rachunki powiernicze

Najpopularniejsze rodzaje kont bankowych według banków

Jednak w ofertach banków stosowana jest często inna nomenklatura (nazewnictwo) rachunków, którą warto poznać, aby bez problemu znaleźć ofertę dla siebie. Wśród aktualnie oferowanych przez banki rachunków bankowych można wyróżnić następujące ich rodzaje:

  • konto osobiste
  • konto firmowe
  • konto oszczędnościowe
  • konto walutowe
  • konto młodzieżowe/studenckie

Konto osobiste

Rachunki osobiste to najpopularniejsze konta bankowe prowadzone dla osób fizycznych. Służą one do przechowywania środków pochodzących z wynagrodzenia, renty, emerytury lub innych źródeł dochodu (oprócz dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej) i dokonywaniu różnego rodzaju transakcji (np. regulowaniu zobowiązań z tytułu czynszu, poboru energii itp.).

Z reguły środki na koncie osobistym nie są oprocentowane, zaś opłaty z tytułu prowadzenia rachunku są niskie lub zredukowane do zera. W większości banków posiadacze konta osobistego otrzymują do niego dostęp za pośrednictwem Internetu, w którym mogą dokonywać podstawowych operacji (przelewy, zlecenia stałe) oraz kartę debetową do płatności bezgotówkowych.

Konto firmowe

Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego powinny posiadać rachunek firmowy, na który wpływać powinny środki z tytułu prowadzonej działalności (np. z tytułu sprzedaży towarów lub usług) i z którego firma może regulować zobowiązania wobec dostawców, pracowników oraz z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych.

Czasami firmy mają założony rachunek bieżący do przeprowadzania podstawowych operacji związanych z otrzymywaniem należności i regulowaniem zobowiązań oraz rachunek pomocniczy do przeprowadzania operacji w innym banku lub do operacji dokonywanych w ściśle określonym celu. Standardem są dzisiaj rachunki firmowe z linią kredytową lub debetem oraz kartą kredytową.

Konto oszczędnościowe

Tego rodzaju konto oferowane jest klientom indywidualnym, którzy chcą pomnażać gromadzone przez siebie środki, mogąc jednocześnie w każdej chwili z nich skorzystać.

Konto oszczędnościowe łączy w sobie cechy konta osobistego i lokaty, gdyż znajdujące się na nim środki są oprocentowane, ale w przeciwieństwie do lokaty klient ma do nich swobodny dostęp bez utraty odsetek. Do otwarcia konta oszczędnościowego wymagane jest zazwyczaj posiadanie także konta osobistego w tym samym banku.

Konto walutowe

Konto to może być otwarte przez osobę fizyczną lub firmę i służy ono do przeprowadzania transakcji w obcej walucie. Najczęściej otwierane są rachunki w USD, EUR, GBP i CHF, a korzystają z nich osoby i firmy, które np. otrzymują należności w walucie obcej (z tytułu sprzedaży towarów lub usług lub z tytułu wynagrodzenia).

Osoby fizyczne, które decydują się na otwarcie tego rodzaju rachunku potrzebują go także ze względu na spłacanie kredytu w walucie obcej, częste wyjazdy za granicę lub dokonywanie zakupów w zagranicznych sklepach internetowych.

Konto młodzieżowe/studenckie

Takie konta są rachunkami osobistymi przeznaczonymi dla klientów należących do określonej grupy wiekowej.

Konta młodzieżowe otwierane są zazwyczaj dla osób w wieku od 13 do 18 lat, zaś konta studenckie od 18 do 26 lat. W przypadku obu kont warunki ich prowadzenia wiążą się z niskimi opłatami lub brakiem opłat za podstawowe usługi oraz z niskimi wymaganiami dotyczącymi comiesięcznych wpływów środków na konto.